VZDĚLÁNÍ a zaměstnání
 • 1999 - Mgr. kroatistiky a slovenistiky na Filozofické fakultě UK v Praze

 • 2008 - Ph.D. slovanských literatur na Filozofické fakultě UK v Praze

 •                    1996 a 2000 - studium na FF v Záhřebu, 2002 - studium na FF v Lublani

 • od 2003 – 2011 pracovník lexikografického oddělení Slovanského ústavu AV ČR

 • od 2004 zapsán do seznamu soudních tlumočníků u Městského soudu v Praze

 • od 2007 odborný asistent Katedry jihoslovanských a balkanistických studií na Filozofické fakultě UK v Praze

 • Další vzdělávání v oblasti přírodních věd (fyzika - MFF UK), techniky (stavebnictví - FSv ČVUT), ekonomie, práva, lesnictví (FLD ČZU).

PŘEKLADATELSKÁ A TLUMOČNICKÁ PRAXE
 • Přes 1400 úkonů jako soudní tlumočník a překladatel

 • tlumočení pro vládní a parlamentní delegace, televizi, na konferencích a při obchodních jednáních

 • tlumočení pro prezidenty Chorvatska (S. Mesiće, I. Josipoviće, K. Grabar Kitarović) a ČR (V. Klause a M. Zemana)

 • překlady zákonů, smluv, dokumentace k výběrovým řízením, scénářů filmů, filmových titulků, atd.


Ukaž návštěvníkům webových stránek, co by měli dělat dál

Tlačítko 1