CHORVATŠTINA - PŘEKLADY, TLUMOČENÍ, VÝUKA

Mgr. Karel Jirásek, Ph.D.

soudní tlumočník a překladatel chorvatského a českého jazyka

20 let praxe a zkušeností v oboru

PŘEKLADY a TLUMOČENÍ

Z  chorvatštiny, srbštiny, bosenštiny, slovinštiny, češtiny a slovenštiny

DO  češtiny a chorvatštiny

 • překlady běžných i odborných textů

 • konsekutivní tlumočení

 • simultánní (kabinové) tlumočení

 • překlad a tvorba filmových titulků

(soudní překlady a tlumočení pouze mezi češtinou a chorvatštinou)

VÝUKA

 • chorvatštiny

 • češtiny pro cizince (na základě jihoslovanských jazyků)

U výuky se zaměřuji na kontrastivní přístup, tedy na problémové rozdíly mezi češtinou a chorvatštinou za současného využití příbuznosti obou jazyků k rychlejšímu osvojení druhého jazyka.


LINGVISTICKÝ VÝZKUM CHORVATŠTINY A ČEŠTINY

 • lexikologie

 • odborná terminologie

 • paralelní jazykové korpusy

 • translatologie

 • dialektologie

Nabízím konzultace v uvedených oblastech kontrastivní lingvistiky, vedu bakalářské, magisterské a disertační práce.


ORIENTAČNÍ CENÍK PŘEKLADŮ (záleží na konkrétní zakázce a termínu)

obyčejný text (dopis, publicistika, administrativa)

 • do češtiny - 300 Kč/NS                 do chorvatštiny - 400 Kč/NS

odborný a umělecký text

 • do češtiny - 350 Kč/NS                 do chorvatštiny - 450 Kč/NS

překlad s razítkem soudního překladatele

 • do češtiny i chorvatštiny - 550 Kč za každou započatou NS

NS (normostrana) je 1800 znaků včetně mezer


ORIENTAČNÍ CENÍK TLUMOČENÍ (záleží na konkrétní zakázce a termínu, lze dohodnout individuálně)

1/2 dne (do 4 hodin) - 4.000 Kč,  za další započatou hodinu 1000 Kč

1 den (do 8 hodin) - 8.000 Kč,  za další započatou hodinu 1000 Kč


ORIENTAČNÍ CENÍK INDIVIDUÁLNÍ VÝUKY

60 minut - 500 Kč           90 minut - 700 Kč


Svoji poptávku můžete zaslat i prostřednictvím tohoto formuláře:

Název E-mail Zpráva Odeslat

Kontakt:

Mečislavova 220/14, 140 00 Praha 4

+420 737 517 034

agram.preklady@email.cz

po telefonické domluvě kdykoli

VZDĚLÁNÍ A ZAMĚSTNÁNÍ
 • 1999 - Mgr. kroatistiky a slovenistiky na Filozofické fakultě UK v Praze

 • 2008 - Ph.D. slovanských literatur na Filozofické fakultě UK v Praze

 •                    1996 a 2000 - studium na FF v Záhřebu, 2002 - studium na FF v Lublani

 • od 2003 – 2011 pracovník lexikografického oddělení Slovanského ústavu AV ČR

 • od 2004 zapsán do seznamu soudních tlumočníků u Městského soudu v Praze

 • od 2007 odborný asistent Katedry jihoslovanských a balkanistických studií na Filozofické fakultě UK v Praze

 • další vzdělávání v oblasti přírodních věd (fyzika - MFF UK), techniky (stavebnictví - FSv ČVUT), ekonomie, práva, lesnictví (FLD ČZU)

PŘEKLADATELSKÁ A TLUMOČNICKÁ PRAXE
 • přes 1400 úkonů jako soudní tlumočník a překladatel

 • tlumočení pro vládní a parlamentní delegace, televizi, na konferencích a při obchodních jednáních

 • tlumočení pro prezidenty Chorvatska (S. Mesiće, I. Josipoviće, K. Grabar-Kitarović) a ČR (V. Klause a M. Zemana)

 • překlady zákonů, smluv, dokumentace k výběrovým řízením, scénářů filmů, filmových titulků, atd.


Doporučení kolegové pro chorvatštinu a další jihoslovanské jazyky

Uvádím kontakt na některé z kolegů, které mohu na základě vlastní zkušenosti vřele doporučit, jelikož jsem s nimi delší dobu pracoval nebo u mne vystudovali a osobně ručím za kvalitu jejich práce.

 SLOVINŠTINA:

 • PhDr. David Blažek, Ph.D. – soudní tlumočník a překladatel (slovinština – němčina – čeština)  david@mirnet.cz      +420 604 331 660

 • Mgr. Aleš Kozár, Ph.D. – soudní tlumočník a překladatel (slovinština – čeština)  ales.kozar@post.cz     +420 605 128 028

 SRBŠTINA:

 • PhDr. Mihad Mujanović – soudní tlumočník a překladatel (srbština – bosenština – čeština) mihad.mujanovic@gmail.com     +420 605 222 558

CHORVATŠTINA:

 

Další soudní tlumočníci jednotlivých jazyků jsou uvedeni v oficiálním seznamu Ministerstva spravedlnosti na adrese: https://seznat.justice.cz